Przetargi

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae0935df-5785-11ee-9aa3-96d3b4440790

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ae0935df-5785-11ee-9aa3-96d3b4440790

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbaa47-85c9-d7c2-60dd-240010666cd9

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3306695f-35cd-11ee-9aa3-96d3b4440790

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed07b691-1349-11ee-a60c-9ec5599dddc1

ZNAK  SPRAWY:  ZP/02/2022

Dostosowanie pomieszczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i kobiet ciężarnych w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia” w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”

ZNAK SPRAWY: ZP/01/2022

Dostosowanie pomieszczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci i kobiet ciężarnych w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia” w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”