Przetargi

Odpowiedzi

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

 

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP pn: „Dostosowanie pomieszczeń Poradni dzieci chorych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i kobiet karmiących w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia” . - znak sprawy : ZP/02/2020 zostało rozstrzygnięte . Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 229.222,03 PLN . Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 01. 12.2020r do dnia 31 .03.2021r

Czytaj więcej: Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o...

Ogłoszenie nr 603887-N-2020 z dnia 2020-10-29 r.

 

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostosowanie pomieszczeń Poradni dzieci chorych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i kobiet karmiących w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia”

Czytaj więcej: Dostosowanie pomieszczeń Poradni dzieci chorych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu...

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Zawiadamiamy , że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.18 ust.8 PZP dotyczące: „Dostawy szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w podziale na zadania ” - znak sprawy : ZP/01/2020 zostało rozstrzygnięte. 

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA „Dostawy szczepionek do Miejskiego Samodzielnego...

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w podziale na zadania 

Czytaj więcej: Dostawa szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w...

Zawiadamiamy, że w wyniku zapytania ofertowego na wybór inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn; „Dostosowanie pomieszczeń poradni pediatrycznej dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce”, została wybrana oferta złożona przez firmę;

Czytaj więcej: ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZY: zapytania ofertowego na wybór...

DOTYCZY: zapytania ofertowego na realizację przedsięwzięcia pn; „Dostosowanie pomieszczeń poradni pediatrycznej dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce”.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu remontu poradni pediatrycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 01/ZO/2020

DOTYCZY: „Dostosowania pomieszczeń poradni pediatrycznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i kobiet karmiących w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia”. Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Dostosowaniu pomieszczeń poradni pediatrycznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i kobiet karmiących w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia”.