Przetargi

DOTYCZY: zapytania ofertowego na realizację przedsięwzięcia pn; „Dostosowanie pomieszczeń poradni pediatrycznej dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce”.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu remontu poradni pediatrycznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 01/ZO/2020

DOTYCZY: „Dostosowania pomieszczeń poradni pediatrycznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i kobiet karmiących w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia”. Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji przedsięwzięcia polegającego na „ Dostosowaniu pomieszczeń poradni pediatrycznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i kobiet karmiących w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia”.