Akt założycielski

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej został utworzony Uchwałą nr 22/163/2000 Rady Miasta Kobyłka z dnia 12 września 2000 roku (w załączeniu).
Decyzją Wojewody z dnia 23 października 2000 roku, MSPZOZ w Kobyłce został wpisany do Rejestru Publicznych Zakładów Zdrowotnych pod numerem P/W/171/2000 (w załączeniu).
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla ms. Warszawy z dnia 13 grudnia 2000 roku dokonano wpisu MSPZOZ w Kobyłce do Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (w załączeniu).
Image