Regulamin organizacyjny

W załączeniu publikujemy Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego.
Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 9 listopada 2020 r.
Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zarządzenie nr 13/2021 dyrektor miejskiego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 04 października 2021 r.
Zarządzenie nr 17/2021 dyrektor miejskiego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2021 r.
Zarządzenie nr 4/2022 dyrektor miejskiego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2022 r.
Zarządzenie nr 6/2022 dyrektor miejskiego samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 27 grudnia 2022 r.
Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 13 marca 2023 r.
Zarządzenie nr 5/2023 Dyrektora Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce z dnia 10 maja 2023 r.
Image