Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/ZO/2023

Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w  MSPZOZ w Kobyłce pod kątem ich dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z założeniami programu „Dostępność Plus dla zdrowia”

Zapytanie ofertowe 05/ZO/2022 D+

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe 05/ZO/2022 D+ - Zawiadomienie o wyborze oferty

zapytanie ofertowe 03/ZO/2022 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:

Czytaj więcej: zapytanie ofertowe 03/ZO/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2022 D+

Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”, nazwa przedsięwzięcia „Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce”.

Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce  w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”, nazwa przedsięwzięcia „Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce”.