Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe 05/ZO/2022 D+

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe 05/ZO/2022 D+ - Zawiadomienie o wyborze oferty

zapytanie ofertowe 03/ZO/2022 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą:

Czytaj więcej: zapytanie ofertowe 03/ZO/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/ZO/2022 D+

Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”, nazwa przedsięwzięcia „Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce”.

Dostawa sprzętu medycznego do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce  w ramach realizacji projektu „Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”, nazwa przedsięwzięcia „Likwidacja barier w dostępie do usług POZ w MSP ZOZ w Kobyłce”.

Zapytanie ofertowe nr 08/ZO/2021  

Meble do lokalu biurowo-administracyjnego MSPZOZ w Kobyłce

Dotyczy zadania inwestycyjnego „Zmiana sposobu użytkowania  lokalu mieszkalnego do funkcji biurowo – administracyjnej  MSPZOZ w Kobyłce dz. nr ew. 5 obr. 33, gm. Kobyłka, powiat Wołomiński, ul. Ks. Franciszka Marmo 20/2, Kobyłka”.