Statut

Statut MSPZOZ w Kobyłce wprowadzono Uchwałą Nr NR XXXVIII/346/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce (w załączeniu).
Image