Rok 2021

Z N A K  S P R A W Y:  ZP/02/2021

Dostawa aparatu USG  do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w ramach realizacji projektu

„Dostępność Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia”

Dot. postępowania ZP/01-1/2021 Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną systemem monitoringu, telekomunikacją, systemem alarmowym oraz kontrolą dostępu w pomieszczeniach zajmowanych przez MSPZOZ w Kobyłce,

 

DOTYCZY; „Wykonanie sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną instalacją elektryczną systemem monitoringu, telekomunikacją, systemem alarmowym oraz kontrolą dostępu w pomieszczeniach zajmowanych przez MZPZOZ w Kobyłce.”.

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): MSP/ZP/01/2021.