ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA 

 

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP pn: „Dostosowanie pomieszczeń Poradni dzieci chorych Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzieci i kobiet karmiących w oparciu o standard ”Dostępność Plus dla Zdrowia” . - znak sprawy : ZP/02/2020 zostało rozstrzygnięte . Zamawiający przewidział na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 229.222,03 PLN . Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od 01. 12.2020r do dnia 31 .03.2021r

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce lub przesłana pocztą (na prośbę Wykonawcy ) po terminie przewidzianym na środki odwoławcze. 

 

Rozdzielnik:
otrzymują uczestnicy postępowania
publikacja na stronie internetowej www.mspzoz.pl 

DYREKTOR
[-] Urszula Starużyk

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 418.92 KB Piotr Zakrzewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 24 listopad 2020 15:15 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 15:15 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 listopad 2020 15:16 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 luty 2021 16:10 Piotr Zakrzewski