ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Zawiadamiamy , że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.18 ust.8 PZP dotyczące: „Dostawy szczepionek do Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce w podziale na zadania ” - znak sprawy : ZP/01/2020 zostało rozstrzygnięte. 

 

Treść w załącznikach.

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce lub przesłana pocztą (na prośbę Wykonawcy ) po terminie przewidzianym na środki odwoławcze. 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 341.83 KB Piotr Zakrzewski
Sesja otwarcia pdf 322.62 KB Piotr Zakrzewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 24 lipiec 2020 15:59 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 lipiec 2020 15:59 Piotr Zakrzewski