Zawiadamiamy, że w wyniku zapytania ofertowego na wybór inspektora nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn; „Dostosowanie pomieszczeń poradni pediatrycznej dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce”, została wybrana oferta złożona przez firmę;

• Jarosław Cień PUI BC – INWEST S.C. , 05-270 Marki, ul. Bandurskiego 44D spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 21.05.2020 r z ceną netto 4.900,00 zł tj. ceną brutto 6.027,00 zł.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.