DOTYCZY: zapytania ofertowego na realizację przedsięwzięcia pn; „Dostosowanie pomieszczeń poradni pediatrycznej dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce”.

Zawiadamiamy, że w wyniku zapytania ofertowego na realizację przedsięwzięcia pn; „Dostosowanie pomieszczeń poradni pediatrycznej dla Miejskiego Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce”, została wybrana oferta złożona przez firmę; • REM-BUD Sławomir Sztajerwald z siedzibą; 01-104 Warszawa, ul. Szulborska 3/5 m 170 spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym z dnia 04.05.2020 r., z ceną netto 118.586,40 zł tj. ceną brutto 145.861,27 zł.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie pdf 316.57 KB Piotr Zakrzewski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 czerwiec 2020 21:46 Piotr Zakrzewski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 czerwiec 2020 21:46 Piotr Zakrzewski