Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce zatrudni rejestratorkę medyczną z czynnościami asystenta medycznego lekarza POZ w wymiarze całego etatu w systemie pracy codziennej w siedzibie MSPZOZ. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna w szczególności za:

 

1) przyjmowanie zgłoszeń od interesantów i udzielanie informacji;

2) planowanie grafików przyjęć pacjentów;

3) kompletowanie dokumentacji medycznej;

4) obsługę kasy fiskalnej, pobieranie opłat;

5) prowadzenie elektronicznej dokumentacji lekarskiej w ścisłej współpracy z lekarzem.

Kandydat na stanowisko rejestratorki medycznej – asystenta medycznego powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie zdrowia publicznego, lub na kierunkach medycznych  mających zastosowanie przy pracy asystenta medycznego.

 

Proponujemy zatrudnienie w ramach umowy o  pracę, zapewniamy dobre wynagrodzenie i warunki pracy. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego – osobiście w sekretariacie lub przesyłanie na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą na adres Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka – w terminie do dnia 30 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do sekretariatu).

Wysyłając do nas swoje CV prosimy o zamieszczenie klauzuli o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”
KLAUZULA INFORMACYJNA

(dla kandydatów do pracy)

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, że :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w [05-230] Kobyłce, ul. Żymirskiego 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest pod numerem tel. +48 (22) 786 22 42, lub korespondencyjnie na adres siedziby.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

 3. Ośrodek przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm. ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 pkt a RODO). Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 4. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z prowadzoną rekrutacją a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.

 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji

 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 11 maj 2021 15:13 Piotr Zakrzewski